Kontakt

Styrelse

  • Eive Olsson, Ordförande, 070 – 283 00 07
  • Lars Svensson, Kassör, 070 – 855 77 09
  • Mikael Gråsjö, Sekreterare, 070 – 622 92 17
  • Kenneth Augustsson, 0520 – 960 35
  • Urban Fahlberg, 070-239 42 83
  • Rune Karlsson

Valberedning

  • Kent Larsson, 0520 – 65 54 33, 076 – 210 31 71

Frågor om lerduvebanan

  • Kent Larsson, 0520 – 65 54 33, 076 – 210 31 71

Hyra av älgbanan

  • Gunnar Johansson, 070-7574712.

Skicka ett mail till föreningen: info@hjartumsjaktvardsforening.se