Kontakt

Styrelse

  • Vincent Persson, Ordförande 070 – 340 44 3.0
  • Eive Olsson, Vice ordförande, 070 – 283 00 07
  • Lars Svensson, Kassör, 070 – 855 77 09
  • Mikael Gråsjö, Sekreterare, 070 – 622 92 17
  • Kenneth Augustsson, 0520 – 960 35
  • Urban Fahlberg, 070-239 42 83
  • Rune Karlsson, 073-578 78 50

Valberedning

  • Kent Larsson, 0520 – 65 54 33, 076 – 210 31 71

Hyra av älgbanan

  • Rune Karlsson, 073-578 78 50.

Kontakta föreningen på info@hjartumsjaktvardsforening.se.

Maila föreningen för en lista på alla förtroendevalda.