Information

Skjuttider på lerduvebanan

  • Skjutlista för 2020 finns här.
  • Skjutlista för 2021 kommer senare.

Priser på lerduvebanan

  • Medlem 30 kr per serie
  • Icke medlem 35 kr per serie
  • Ammunition 50 kr per ask
  • Tävlingspris inklusive ammunition 200 kr

Föreningens bankgironummer

  • 728-6024. Används för betalning av medlemsavgift.

Information om Hjärtums älgbana.

  • Meddelanden om älgbanan under pandemin presenteras här.
  • Jaktlag, jaktklubbar etc. är välkomna att hyra älgbanan.
  • Kontakta jaktvårdsföreningen vid förfrågningar om älgbanan och inskjutning av vapen.